Studierektorsgrupp, specialundervisningsgrupp träffades den 13 april 2016 på Römosseskolan i Göteborg för att diskutera röda tråden, arbetssätt och material för elever i klass 1 till 9 samt uppföljning i FK samt överlämning till åk 1.

Skolorna är överens om ett antal tester som ska användas vid kartläggning av elevernas kunskaper och färdigheter.

De Kom också överens om gemensamma rutiner kring uppföljning av elever med diagnos