Under läsåret ht15 – vt16 har vår bild- och förstelärare Ida Lisell arrangerat och genomfört flera  workshops och utbildningsdagar inom dokumentation och skapande på flera av organisationens skolor. Utbildningsdagarna har varit riktade mot förskole- och fritidspedagoger. Senast nu i dagarna hölls en utbildningsdag på Römosseförskolan i Göteborg som innehöll diskussioner och konkreta tips i hur man kan bli tydligare och mer strukturerad i sin dokumentation.

Under dagen gick Ida igenom hur man kan använda bildanalys och genomtänkt placering av dokumentationen i verksamheten för att få fram sitt budskap till föräldrar, kollegor och barn. Diskussionerna handlade också om hur man i sin planering för ett kommande moment kan förenkla det löpande dokumentationsarbetet i verksamheten men också om hur man kan förmedla syftet med dokumentation till föräldrarna på förskolan. Slutligen belystes även möjligheten att stärka språkutvecklingen genom dokumentation i bild och text. Tidigare workshops har även innehållit praktiska övningar i dokumentation men också grunderna i färglära följt av fler skapandetips.