NT-utvecklingsgrupp träffades den 27 april 2016 för att ta fram olika utvecklingsarbete i Teknik, kemi, fysik och biologi utifrån skolornas resultat.

Representanter från olika skolor var delaktiga.

NT- utvecklingsgrupp satsar för högre måluppfyllelse.