”Syftet med mötet var att följa upp arbete med digitalisering på olika skolor.  Rektorer kom överens om allmänna riktlinjer för 2016-2017 planering, detta omfattar 4 olika område: prioriteringsområde, utvecklingsområde, fördjupningsområde och uppföljningsområde”