ELEVRÅDET

En gång i månaden har vi elevråd. Elevrådet består av två elever från varje klass, som är valda av klasskamraterna. Den är uppdelad i 2 grupper: Grupp 1 ; FK- ÅK 3 och Grupp 2; åk 4-åk 9

Elevrådet möts ungefär 1 gång i månaden. Där diskuteras det olika saker som: önskemål från eleverna, saker som ska införas på skolan, arbetsmiljö i skolan mm.

Elevråd är ett utmärkt forum för skolans elever att utöva sitt elevinflytande till att förbättra skolan och samtidigt träna sina sociala, organisatoriska och demokratiska förmågor.