FRITIDS

Framstegsskolan bedriver fritidshem för elever i årskurserna F-3 i syfte att komplettera förskolan och skolan för att på så sätt göra det möjligt för föräldrar att förena föräldraskap med arbete eller studier. Fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling och lärande, erbjuda dem en meningsfull fritid, främja allsidiga kontakter och social gemenskap. Våra fritidspedagoger som har huvudansvar för fritidshem under  eftermiddagarna är även engagerade i skolan under dagarna.