GRUNDSKOLAN

Framstegsskolan är en icke vinstdrivande riksorganisation som grundades 1997 och som fick sitt nya namn 2015. Tidigare hette vi “Sveriges Islamiska Skolor”.

Framstegsskolan är en sammanslutning av skolor och förskolor med muslimsk profil. Vi bedriver grundskoleverksamhet i årskurserna F-9 samt förskoleverksamhet. Vår ambition är att förena och utveckla friskolor som bygger på en gemensam värdegrund och utbildningskoncept i linje med läroplanen och skollagen.

Eftersom god kvalité i det pedagogiska arbetet är avgörande för barnens utveckling och lärande arbetar vi för att bygga en infrastruktur där utbyte av våra skolors erfarenheter och kompetenser ska vara möjligt. En särskild styrka finner vi i våra medlemsorganisationers och samarbetsorganisationers engagemang inom områden för kultur och social omsorg.