OM OSS

Framstegsskolans verksamhetsidé
Framstegsskolan har som uppgift att på ett målstyrt arbetssätt initiera, samordna, stödja och informera om medlemskolor inom utbildnings område.

Framstegsskolan är en icke vinstdrivande riksorganisation som grundades 1997 och som fick sitt nya namn 2015. Tidigare hette vi “Sveriges Islamiska Skolor”.

Framstegsskolan är en sammanslutning av skolor och förskolor med muslimsk profil. Vi bedriver grundskoleverksamhet i årskurserna F-9 samt förskoleverksamhet.

Vår ambition är att förena och utveckla friskolor som bygger på en gemensam värdegrund och utbildningskoncept i linje med läroplanen och skollagen.

Våra medlemsorganisationer är Framstegsskolan i Stockholm, Römosseskolan i Göteborg och Imanskolan i Uppsala och vi har som uppgift att på ett målstyrt arbetssätt initiera, samordna och stödja våra medlemsskolor.

Medlemsorganisationer:

 1. Römosseskolan i Göteborg, Tel: 031-330 19 08
 2. Lilla Römosseskolan i Göteborg, Tel: 031-331 36 22
 3. Römosseförskolan i Göteborg, Tel: 031-331 96 22
 4. Framstegsskolan i Stockholm, Rektor: Khemais Bassoumi, Telefon: 08-445 73 30
 5. Imanskolan i Uppsala, Rektor: Khodr Ali, Telefon: 018-10 19 19
 6. Saimagårdsförskolan i Stockholm, Kontakt: Edin Gigovic Tel nr: 08-7529586

Samarbetspartner:

 1. Al-Azhraskolan i Stockholm, Rektor: Ibrahim Hussein, Telefon: 08-564 599 30
 2. Islamiska skolan i Växjö, Telefon:  0470-66444
 3. Al-Azharskolan i Örebro, Rektor: Burhan Ali, Telefon:019-24 69 80
 4. Alazharförskolan i Örebro, Telefon: 019-24 69 80
 5. Alazharförskolan i Stockholm, 08-564 599 30

Framstegsskolans mål

 • Att varje elev ska uppnå mål i linje med läroplanen
 • Att både elever och föräldrar ska vara nöjda med elevens skolgång
 • Att varje elev ska ha rätt till en verksamhet som utgår från de egna individuella behoven för att därigenom beredas möjlighet att utvecklas maximalt
 • Att varje elev ska ha bästa möjliga förutsättningar för lärande och utveckling samt att alla elever ska vara trygga i sin identitet med lust till vidare studier
 • Att elever ska erbjudas möjlighet att komma i kontakt med den muslimska kulturen i syfte att stärka den egna identiteten.

Organisation

Organisation består av styrelse, rektorsgrupp, utvecklingsteam, studierektorsgrupp, förskolegrupp, fritidsgrupp, profilgrupp, estetiska grupp, IKT grupp, Specialundervisningsgrupp, Mattegrupp, NO & TK grupp och svenska grupp.