Nyheter

_____________________________

Välkommen till Framstegsskolan!

Vill du komma i kontakt med oss?

Om du är vårdnadshavare till ett barn på skolan når du enklast vår personal genom ditt konto på InfoMentor.

Frånvaro och sjukanmälan skall ske senast kl 08.00 via frånvaro funktionen på InfoMentor.

Har du frågor kring vår verksamhet kontakta gärna vår rektor

Hülya Yüksel via
E-post: hulya.yuksel@framstegsskolan.se
Telefon: 070-495 8391

Söker du plats till ditt barn på vår skola?

Anmälningsblankett finner du här, fyll i blanketten och lämna in den fysiskt i vår reception eller signera och skicka in via post eller scanna in den och skicka till info@framstegsskolan.se. Observera att blanketten måste fyllas i av samtliga vårdnadshavare.

Övriga blanketter:

  • Ledighetsansökan
  • Samtycke för fotografering
  • Allergier och specialkost

Ny hemsida under uppbyggnad. Kommer snart!