Trygghetsarbete

För att skapa trivsel och trygghet på vår skola är vår utgångspunkt att personal och elever ska; 

  • ta hänsyn till varandra och behandla varandra med respekt
  • bidra till allas studiero 
  • ha en vänlig samtalston och ett vårdat språk
  • värna om skolmiljön och hålla våra utrymmen rena 
  • komma i tid till undervisning och samlingar och ha med oss relevant material
  • vara rädda om böcker och annat undervisningsmaterial
  • vara rädda om skolans möbler, datorer samt övrig inredning och föremål 
  • av hänsyn till allergiker inte använda starka dofter eller ta med nötter till skolan
  • gå och inte springa i korridorerna

Elevhälsoteamet
På Framstegsskolan har vi ett välfungerande elevhälsoteam med kurator och skolsyster på plats ett antal dagar i veckan, samt psykolog och skolläkare vid behov. Elevhälsoteamet arbetar nära våra lärare för att följa upp och stötta elever och föräldrar som har behov av detta av olika anledningar.