Synpunkter och klagomål

Har du synpunkter, beröm eller är missnöjd med Framstegsskolans verksamhet?

Den snabbaste vägen till lösning är att ta kontakt med de ansvariga på skolan. Om du har synpunkter på vad som händer i klassen och i skolan vänder du dig i första hand till lärare, eller annan berörd personal. I andra hand bör du vända dig till rektorn.

Synpunkter och klagomål till skolan skickar du till info@framstegsskolan.se

Skulle du inte bli nöjd efter att ha pratat med personalen på skolan kan du skriva ned dina synpunkter och klagomål och lämna in dem till huvudmannen.

Synpunkter och klagomål till huvudmannen skickar du till styrelsen@framstegsskolan.se