Huvudmannens mål

Styrelsens mål för vår nyetablerade skola i Rågsved för de kommande åren 2022-2024 är:

 • Att bygga upp en stabil och trygg skola för elever, personal och föräldrar
 • Att nå Framsteg Skolans standard för en lyckad pedagogisk verksamhet 
 • Att säkerställa den pedagogiska kompetensen hos all vår personal genom rätt rekryteringar och intern kompetensutveckling
 • Att varje elev ska uppnå målen i läroplanen
 • Att både elever och föräldrar ska vara nöjda med elevens skolgång
 • Att varje elev ska ha bästa möjliga förutsättning för lärande och utveckling genom
  – Att varje elev ska ha rätt till en verksamhet som utgår från de egna individuella behoven
  – Att varje elev skall få rätt stöd för att uppnå sin fulla potential
 • Att alla elever ska vara trygga i sin identitet med intresse och lust till vidare studier