För vårdnadshavare

Vill du komma i kontakt med oss?

Om du är vårdnadshavare till ett barn på skolan når du enklast vår personal genom ditt konto på InfoMentor.

Frånvaro och sjukanmälan skall ske senast kl.08:00 via frånvaro funktionen på InfoMentor.

Har du frågor kring vår verksamhet kontakta gärna vår rektör
Hülya Yüksel via hulya.yuksel@framstegsskolan.se

Söker du plats till ditt barn på vår skola?
Anmälningsblankett finner du här, fyll i blanketten och lämna in den fysiskt i vår reception eller signera och skicka in via post eller scanna in den och skicka till info@framstegsskolan.se. Observera att blanketten måste fyllas i av samtliga vårdnadshavare. 

Övriga blanketter:

  • Ledighetsansökan
  • Samtycke för fotografering
  • Allergier och specialkost

Föräldraråd
Framstegsskolan har ett eget föräldraråd bestående av ett antal vårdnadshavare. Föräldrarådet finns till som en del av skolans systematiska kvalitets och trygghetsarbete. Föräldrarådets uppdrag är att representera vårdnadshavarnas åsikter och föra fram förslag på hur vi kan förbättra verksamheten. Om du har intresse av att engagera dig i föräldrarådet kontakta vår rektor för mer information.