Kvalitetsarbete

På Framstegsskolan tror vi på ett systematiskt kvalitetsarbete som gör det möjligt att hitta de svaga länkarna i ett skolsystem, analysera dem, vidta åtgärder och utvärdera för att se om åtgärderna har haft effekt. Systematiskt kvalitetsarbete kräver ett kontinuerligt arbete och att man vågar ta på sig sina kritiska glasögon och granska sin verksamhet. För att lyckas krävs också att Framstegsskolans rektor, medarbetare, vårdnadshavare och elever görs delaktiga.

På Framstegsskolan utför vi ett kontinuerligt kvalitetsarbete för att säkerställa att vår pedagogik och arbetsmiljö når våra utsatta mål. Detta gör vi genom att under skolåret:

  • fokusera på skolans uppdrag 
  • följa elevernas utveckling utifrån uppdraget samt mot de mål och nyckeltal som vi har satt upp
  • arbeta med att utveckla verksamheten
  • arbeta med stöd för varje elevs bästa möjliga utveckling 

Vi har en struktur och rutiner för vårt löpande arbete, under läsåret tar vi fram resultat och prognoser vid olika tillfällen för analys och utifrån det gör vi förbättringar i verksamheten. Vi har valt att dokumentera elevernas utveckling i och genomföra skolans systematiska kvalitetsarbete med stöd av systemet InfoMentor.