Våra lokaler

VÅRA LOKALER

Vår verksamhet bedrivs i lokaler i centrala Rågsved med gångavstånd till Rågsved centrum och tunnelbanestation. Alla våra klassrum är utrustade med ”smart boards” som ingår i den digitala undervisning som vi delger våra elever. Våra klassrum är rymliga och flera av våra årskullar har tillgång till grupprum. Vi äter lunch på skolan i skolans matsal och vårt fritids bedrivs i flera rum för att ge våra elever utrymme till kreativitet och ro. Vi har en musiksal, hemkunskapssal samt sy och träslöjdssalar. I nära anslutning till vår skola har vi tillgång till Rågsveds bollplan där eleverna tillsammans med skolans personal kan tillbringa både raster och utomhusaktiviteter på fritids. För idrottsundervisning tar vi eleverna via skolans skolbuss till en närbelägen idrottshall.